Category: Tidlige projekter

Seniorinitiativer i Aarhus Kommune 2007-2014

Sammenfatning: I efteråret 2007 fik Internationalt Kontor i Beskæftigelsesforvaltningen bevilget to seniorprojekter. I forlængelse heraf blev det besluttet i BEF, at prioritere en lokal forankret indsats på det seniorpolitiske område – primært varetaget af projektleder Poul-Erik Tindbæk. I perioden frem til foråret 2014 er der gennemført otte større og mindre projekter. I flere af projekterne …

Continue reading

Permanent link til denne artikel: http://www.en3karriere.dk/seniorinitiativer-i-aarhus-kommune-2007-2014/

Aarhus viser vej til en tredje karriere

Aarhus viser vej til en tredje karriere Nyhedsbrev  nov.  2011 udgivet af en3karriere – se nærmere på www.en3karriere.dk ‘Vi har i dag en generation af 60+’ere, der aldrig før i historien har været så sunde og raske og veluddannede som nu.’  

Permanent link til denne artikel: http://www.en3karriere.dk/aarhus-viser-vej-til-en-tredje-karriere/