Få en god start på den 3. karriere

Få en god start på den 3. karriere

Planlægger man den sidste del af karrieren, kan der være masser af motivation, mål og arbejdsglæde at hente endnu. Såvel samfundet som seniorerne selv få stor glæde af at kaste sig ud i en tredje karriere – uanset om den skal foregå som en del af arbejdsmarkedet eller med frivilligt arbejde som pensionist.

MORTEN STEEN – specialmagasiner@jp.dk – d. 15. juni 2012

Et historisk stort spild af ressourcer. Sådan kan man kort opsummere den store mængde viden og erfaring, som i de kommende år vil strømme ud af arbejdsmarkedet i takt med, at mange danskere i slutningen af 50’erne og begyndelsen af 60’erne går på pension.

Det er dog ikke alene danske arbejdspladser, som går glip af vigtige ressourcer, når store årgange af sunde og energiske seniorer går på pension som 60-årige. Overgangen fra en fuldtidskarriere med fuld fart på til et nyt liv som pensionist er en vanskelig balancegang. Undersøgelser fra USA viser, at skiftet fra fuldtidsarbejde til en tilværelse uden et dagligt arbejde at stå op til er sværere at omstille sig til end andre skelsættende begivenheder som forældreskab og ægteskab. Derfor

kan såvel samfundet som seniorerne selv få stor glæde af at kaste sig ud i en tredje karriere – uanset om den skal foregå som en del af arbejdsmarkedet eller med frivilligt arbejde som pensionist.

”Vi har fået 25 års livsbonus i forhold til tidligere tider. I gennemsnit bliver vi 79 år, men det er bare ikke gået op for hverken seniorerne, samfundet eller arbejdspladserne. Derfor mister vi ressourcer og kompetencer, når folk bliver parkeret på sidelinjen, lang tid før det egentlig er nødvendigt,” siger Poul-Erik Tindbæk.

Han er leder af det to-årige projekt En3karriere, der er oprettet under Jobcenter Aarhus med støtte fra bl.a. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Den Europæiske Socialfond. Projektet har til formål at rådgive seniorer om deres fremtid på og uden for arbejdsmarkedet.

Gentænk alderdommen

Hvordan finder man sin plads på arbejdspladsen? Hvilke ambitioner har man tilbage? Og hvilke aftaler kan man lave med sin arbejdsgiver? Sådan lyder nogle af spørgsmålene, som konsulenterne hjælper seniorerne med at afklare. Og det gør en forskel, viser resultaterne fra projektets første levetid. Fire ud af ti bliver længere i jobbet efter, de har deltaget i en workshop om deres fremtid på arbejdsmarkedet.

Vi har en tilbagetrækningsalder, som stammer fra forrige århundrede, hvor Bismarck pensionerede folk, da de blev 65 år. Der er kultur for, at vi stopper i den alder, og der skal mange eksempler til at bryde mønstret, så vi ændrer praksis. Helbredet kan spille en rolle for nogle, men det er ikke derfor, at hovedparten går på pension,« fortæller Poul-Erik Tindbæk.

Det billede, som seniorer har af dem selv, stemmer ikke overens med virkeligheden. Alle har billeder af deres bedsteforældre, som er gået fra på arbejdsmarkedet, fordi de har været nedslidte, men sådan ser virkeligheden ikke ud i dag. Der er brug for at gentænke, hvad alder er i dag.

”Når en virksomhed sidste år havde en naturlig afgang på fem pct., og den næste år skal reducere staben med syv pct., retter alles øjne sig mod de 65-årige. Seniorer tænker også selv, at det nok er bedst, hvis de går fra. Vores kultur siger, at man skal stille sig ud på sidelinjen, når man får den alder – uanset at der aldrig tidligere har været så mange sunde og raske seniorer, ” lyder det fra Poul-Erik Tindbæk.

Han peger samtidig på, at mange virksomheder finder ud af, at de faktisk ikke kan undvære den know-how, som de mister, når deres ældste medarbejdere går på pension.

Brug for mening i hverdagen

Ifølge Poul-Erik Tindbæk skal man have fat i beslutningstagerne for at ændre tankegodset, som automatisk får medarbejderne til at tænke på pension og tilbagetrækning, når de runder de tres.

Og med beslutningstagere hentyder han ikke kun til arbejdsgiverne. Det er nemlig i lige så høj grad seniorerne selv. ”Når vi holder en workshop, prikker vi til deltagerne og får dem til at tænke på, hvad er spidskompetencer, og hvad de vil bruge dem til resten aflivet. Mange opdager, hvad de er gode til og ønsker at blive ved. Nogle begynd er på et helt nyt kapitel.”

Netop overgangen fra et aktivt arbejdsliv med daglige udfordringer til en pensionisttilværelse kan være svær at tackle.

”Vi lever længere og er raske længere, så den tid, hvor vi kan være aktive og gøre en forskel er også længere i forhold til tidligere. På arbejdet er vi nødvendige og giver hver dag noget af os selv. Det er der dog mange, som ikke tænker over, når de går på pension. Det betyder, at der opstår et tomrum i ens liv og selvforståelse, når man forlader arbejdsmarkedet og pludselig ikke skal yde noget længere,” forklarer Mimi Mehlsen, der er lektor i psykologi på Aarhus Universitet. Hun har bl.a. forsket i alderdommens psykologi.

Arbejdet spiller en stor rolle for vores identitet.

Derfor er overgangen fra arbejdsmarkedet til en pensionisttilværelse udfordrende for mange.

”Det er et vanskeligt skifte for ens selvforståelse at gå fra at være en person, der gjorde en forskel i verden og ydede en indsats på arbejdspladsen til at ens kompetencer ikke længere bliver efterspurgt. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at trappe karrieren på arbejdsmarkedet ned over tid, så man får tid til at finde andre måder, hvor man kan gøre en forskel og ikke afslutter den fase af livet, før man egentlig er klar til det,” forklarer Mimi Mehlsen.

De fleste finder en passion at kaste sig over, men tomrummet risikerer at resultere i en depression. Derfor skal man have lov til at tænke sig om, så man ikke bare hopper op i hængekøjen, for det er ikke nødvendigvis lykken, mener Poul-Erik Tindbæk.

”Det er sjovt at holde fri i begyndelsen, men ligesom en forelskelse begynder følelsen at aftage efter tre måneder eller et halvt år, hvis man ikke har en plan for, hvad man vil. Mange bliver deprimeret, hvis de ikke har en struktur og noget at stå op til i hverdagen. Jeg talte med en pensioneret tømrer forleden, og han fortalte, at han stadig vågner kl. 6 om morgen, og så er der altså lang tid til dagen slutter kl. 22.”

Ikke blot nedsat tid

Den anden gruppe beslutningstagere, som spiller en afgørende rolle for seniorernes plads på arbejdsmarkedet, er virksomhedslederne. Når de leder efter nye medarbejdere, skal de helst være 30 år og samtidig have 25 års erfaring, og den slags findes som bekendt ikke. Mange fordomme om seniormedarbejdere viser sig ikke at holde stik i virkeligheden.

”Det viser sig, at mange fordomme om seniormedarbejdere ikke holder stik. Undersøgelser viser, at ældre medarbejdere sikrer større produktivitet, større loyalitet og høje kvalitetskrav. Når jeg vejleder virksomheder, kan de godt se det fornuftige i at have en mangfoldig arbejdsgruppe.”

Hvis virksomheder har ønsket at holde på ældre medarbejdere, har guleroden ofte været nedsat arbejdstid. Det spiller en vigtig rolle for en gruppe af seniorer. Mange vil gerne skrue lidt på work-life balancen, så der bliver lidt mere fokus på fritid og lidt mindre på arbejdet. Men seniorpolitik på arbejdspladsen er mere end blot nedsat tid. Kompetenceudvikling er en ofte overset faktor, når det kommer til at fastholde de ældre medarbejdere.

”Min yngste datter forlod hjemmet for et års tid siden. Det betød, at jeg ikke længere havde børn derhjemme, som jeg skulle tage mig af til daglig, så jeg kunne bruge den energi til at udvikle mig på andre områder. Jeg har været på studieture til USA og Australien, hvor de er ti år længere fremme på området end herhjemme – det har personligt givet mig masser af inspiration.

Kompetenceudvikling er lige så vigtigt for folk på 60 som for alle andre,” forklarer Poul-Erik Tindbæk, der i dag er 66 år.

Han peger også på, at mentor-roller for yngre medarbejdere er med til at motivere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet.

Den tredje alder

Betegnelsen ‘den tredje alder’ dækker over den periode af livet, hvor man som senior stadig er uafhængig og selvhjulpen, mens ‘den fjerdealder’ omfatter den sidste del af livet, hvor man begynder at blive afhængig af hjælp udefra. Jo mere vi kan forlænge den tredje alder, jo sjovere bliver vores tilværelse.

Undersøgelser viser, at de samfund med flest 100-årige, er dem, hvor alle er aktive i en høj alder, og hvor folk har en mening med livet.

Sundhed handler således ikke kun om rygestop og sund kost. På den japanske ø Okinawa, der har en af verdens højeste gennemsnitlige levealdre, kender man slet ikke ordet pension.

”Ens egen mening betyder rigtig meget for alderdommen. Det er sundt at udsætte kroppen for mild stress. Det er bl.a. motion, hvor kroppen skal yde noget, som de ikke kan lide og derfor forsøger at gøre sig selv stærkere bagefter. Det samme gælder for hjernen. Den skal også udfordres.

Lige så snart man siger til sig selv, at man skal tage det med ro og slappe lidt af, mobiliserer man ikke genopbygningskræfter. Der er altid nedbrydnings- og genopbygningsprocesser igang.”

Formålet med det to dage lange kursus Seniorstyrken, som projektet En3karriere har udviklet med ældre medarbejdere som målgruppe, lyder lige så simpelt som det kan være svært at opfylde.

“Vi forsøger at give folk et nyt syn på, hvad det vil sige at være 65 år i dag. Der er mange myter, som skal sparkes i stykker,”« siger Poul-Erik Tindbæk og fortsætter:

”Vores holdning til arbejde skal gentænkes. Det kan godt være, at bondemanden overgav driften af gården til sin søn, men han blev ved med at hakke roer i marken, indtil han segnede om. Det er kun i de seneste 120 år, at lønmodtagere er blevet tvunget til at stoppe som 65-årige.”

”Men det drejer sig altså ikke længere blot om fem års levetid, når man stopper med at arbejde.

Mange kan se frem til 30 år, efter de går på pension, og det er lang tid.”

GODE RAD TIL SENIORER

Find nogle ligestillede, som man kan drøfte emnet med. Det giver en mere nuanceret samtale end standardkommentarer som »Fedt, du ikke behøver at stå op om morgenen længere.

————————————————————

Netværket Senior Erhverv er et sted, som mange har glæde af. Her hjælper seniorer hinanden med at finde job – det fungerer som en slags arbejdsformidling for seniorer. I 2011 kom 500 seniorer i arbejde gennem netværket i Danmark. Læs mere på www.seniorerhvervdanmark.dk

————————————————————

Afsøg markedet for, hvor der er senioraktiviteter, som passer til det, man selv overvejer.

————————————————————

På hjemmesiden www.frivilligjob.dk kan man finde et frivillig job, der matcher ens interesser.

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/fa-en-god-start-pa-den-3-karriere/