Category: Tidlige projekter

Seniorinitiativer i Aarhus Kommune 2007-2014

Sammenfatning: I efteråret 2007 fik Internationalt Kontor i Beskæftigelsesforvaltningen bevilget to seniorprojekter. I forlængelse heraf blev det besluttet i BEF, at prioritere en lokal forankret indsats på det seniorpolitiske område – primært varetaget af projektleder Poul-Erik Tindbæk. I perioden frem til foråret 2014 er der gennemført otte større og mindre projekter. I flere af projekterne …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/seniorinitiativer-i-aarhus-kommune-2007-2014/