Seniorinitiativer i Aarhus Kommune 2007-2014

Sammenfatning:
I efteråret 2007 fik Internationalt Kontor i Beskæftigelsesforvaltningen bevilget to seniorprojekter. I forlængelse heraf blev det besluttet i BEF, at prioritere en lokal forankret indsats på det seniorpolitiske område – primært varetaget af projektleder Poul-Erik Tindbæk.

I perioden frem til foråret 2014 er der gennemført otte større og mindre projekter. I flere af projekterne er der opnået resultater, der ikke bare har vakt opmærksomhed på nationalt og europæisk niveau, men som også har haft betydning for udviklingen af nyere seniorpolitiske initiativer på offentlige og private arbejdspladser, i fagbevægelsen, i nationale kampagner og blandt europæiske samarbejdspartnere.

Projekter:

SeniorStyrken                                           2007-2009                          Tilskud:    464.000

SeniorForce                                              2008-2012                          Tilskud: 2.600.000

Senior-Dialog                                           2009-2010                          Tilskud:     250.000

Senior-Modbilleder                                  2009                                     Tilskud:     235.000

Senior-Praksis-Prisen                            2009                                     Tilskud:       50.000

First Case Study. Finse I+II                    2009-2011                          Tilskud:       28.000

Flex-Seniority/en3karriere                       2011-2012                         Tilskud: 5.900.000

Fastholdelseskaravanen/en3karriere 2013-2014                          Tilskud:     897.000

                                                                                                  Tilskud i alt:          10.424.000 kr.

 

Formidling:

Indlæg, interview og omtaler i aviser/medier:

Radio/TV                                                  11

Aviser og tidsskrifter                                49

Oplæg på konferencer i:

DK, EU & USA                                           11

 Udgivelser:

 Nyhedsbreve (1-4 sider)                          8

 Pjecer (20-44 sider)                                 2

Bøger ( 32- 170 sider)                               2

 EU-Pris:

  Workshop modellen fik i 2012 en pris af EU -Kommissionen

 

(1) SeniorStyrken 2007-09

Mål: Det er målet, at udvikle og gennemføre et afklarings- og vejledningsforløb for ansatte seniorer med det sigte, at afprøve i hvilket omfang vejledning kan bidrage til at fastholde flere på arbejdsmarkedet i længere tid.

Aktiviteter: Der blev udviklet et vejledningsforløb på 5 dage, som efterfølgende blev gennemført med 20 deltagere fra Aarhus kommune. For at sprede information blev der afholdt et Kick-Off arrangement med 50 deltagere fra fagforeninger og offentlige institutioner.

Partnere: Projektet blev gennemført i samarbejde med: Det Midtjyske netværk, ISS, LO-Aarhus, DGI-Østjylland, SundhedsCenter Aarhus, Foreningsbutikken og Arbejdernes Landsbank.

Økonomi: En Bevilling på 464.000 kr fra Region Midtjylland dækkede 50% af omkostningerne.

Resultater: Det fremgår af ekstern evalueringsrapport fra Discus, at en tredjedel af deltagerne besluttede sig for at udsætte deres overgang til efterløn/pension efter deltagelse i forløbet.
SeniorStyrken blev reduceret til et 2- dages forløb, der efterfølgende er blevet afholdt 14 gange for seniorer ansat i Aarhus kommune samt 5 gange for seniorer i private virksomheder. I forlængelse af projektet er der endvidere udviklet og afholdt workshops for ledere og for tillidsrepræsentan-ter.

Dokumentation: En pjece på 20- sider dokumenterede forløb og resultater. En flyer annoncerede yderligere forløb. En evalueringsrapport på 9 sider fra Discus.

 

(2) SeniorForce 2008-2012

Mål: Det er målet at udveksle erfaringer mellem europæiske partnere om forskellige tilbagetrækningsmønstre i medlemslande i EU med det sigte, i fællesskab at udvikle og afprøve vejledningsforløb for seniorer 55+ og derigennem styrke fastholdelse på arbejdsmarkedet i længere tid for flere seniorer.

Aktiviteter: Hver af de fem partnere forberedte og arrangerede mini-konferencer med den første i Aarhus i 2010 og den sidste offentlige i Berlin i 2012. Imellem konferencerne var der mailkorrespondance og udvikling og vedligehold af offentlig hjemmeside.

Partnere: Associazione Nestore, Milan, Italy – The Center for Rehabilitation of Women, Warsaw, Poland – August Horch Akademie Berlin, Germany – The Technological Educational Institute of Crete, Greece – Beskæftigelsesforvaltningen, Aarhus commune, (Lead-Partner)

Økonomi: En bevilling på 2.6 mio. kr. fra EU dækkede 80% af aktiviteterne i det europæiske projekt
Resultater: Den italienske og den danske partner fik videreudviklet deres igangværende vejledningsforløb, mens de øvrige partnere fik inspiration til at komme i gang med deres første forløb. Marc Freedman, the founder and CEO of Encore Career i USA var Key-Note Speaker på den afsluttende konference i Berlin sammen med en repræsentant fra EU-Kommissionen.

Dokumentation: Final report: Pre-retirement Counselling – a shortcut to Active Ageing. 127 pages. See further on www.en3karriere.dk

 

(3) Senior-Dialog, Aarhus 2009

Mål: Det er målet, at etablere et lokalt-regionalt partnerskab med fokus på seniorområdet. Med det sigte at Aarhus området kan stå stærkere i konkurrencen om medarbejdere under den demografiske udvikling med færre unge og flere ældre.

Aktiviteter:
– ’Rekruttering af seniorer’. Rådmand besøger Senior Erhvervs kampagne på Store Torv
– Konference i Musikhuset – ’Seniorstyrker på offentlige arbejdspladser’
– Rådmand besøger virksomheder med god seniorpraksis – i samarbejde med Senior Erhverv
– Nils Malmros åbner udstilling med lommefilm på Aros – ’Det store frikvarter’
– ’Senior Praksis Prisen’ overrækkes på Århus Rådhus af beskæftigelsesminister – i forbindelse med
konference om god seniorpraksis.
– To møder i partnerskabet

Partnere: Beskæftigelsesregion Midtjylland,Regional Udvikling, Region Midtjylland, Dansk Erhverv,
Dansk Industri Østjylland, Erhverv Århus,Aarhus Haandværkerforening, Dansk byggeri Østjylland,
LO Århus, Dansk Socialrådgiverforening, AC, FTF, Århus Universitet, Institut for økonomi, Handelshøjskolen, Psykologisk Institut, Grundfos, Seniorerhverv Århus, DGI Østjylland, Discus, Aarhus kommune, Borgmesterens Afdeling og Beskæftigelsesforvaltningen.

Økonomi: Beskæftigelsesregion Midtjylland bevilgede 200.000 kr.Beskæftigelsesforvaltningen og Borgmesterens afdeling i Aarhus kommune bevilgede hver 25.000 kr.

Resultater: Med et tidsmæssigt afgrænset forstærket fokus på seniorområdet blev det lokalt-regionale beskæftigelsespartnerskab styrket ligesom der blev knyttet nye bånd til ministeroer og styrelser med de udadvendte konferenceaktiviteter. Senior-Dialog skabte også grobund for de kommende senior-projekter.

Dokumentation: På hjemmesiden en3karriere.dk kan man finde enkelte dokumenter fra Senior-Dialog, Aarhus 2009.

 

(4) Senior-Modbilleder 2009

Mål: Det er målet, at fremvise et nuanceret billede af, hvad seniorer, der forlader arbejdsmarkedet, bruger deres tid og kompetencer til, og dermed udfordre myten om ældre som en byrde for samfundet.

Aktiviteter: Unge optager lommefilm med deres mobiltelefon af hvad deres bedsteforældre laver efter de har forladt deres sidste fuldtidsjob. Der blev afholdt 4 workshops på skoler i Aarhus og Horsens og indsendt godt 20 lommefilm af unge 6.-klasse elever fra de involverede skoler. De færdige film blev fremvist i hele festugen 2009 på ARoS Kunstmuseum. Ved den afsluttende præmieoverrækkelse – bedømt af Nils Malmros og foretaget af rådmand Laura Hey – var der 150 deltagere.

Partnere: Lommefilm A/S, Aarhus Festuge, ARoS, Skåde Skole, Kochs skole, Samsøgades skole og Stenballeskolen.

Økonomi: Arbejdsmarkedsstyrelsen bevilgede 235.000 kr.

Resultater: De involverede parter i processen – børnebørn og bedsteforældre og de mange der oplevede udstillingen på Aros fik set et mere nuanceret billede af de friske unge ældre end mediernes foretrukne af fritidsland, frikvarter og legeland for voksne.

Dokumentation: Alle lommefilm kan ses på hjemmesiden lommefilm.dk – under ’Det store frikvarter’.

 

(5) Senior-Praksis-Prisen 2009

Mål: Det er målet, at styrke virksomheders seniorpraksis ved at uddele priser for bedste seniorpraksis på større og mindre virksomheder samt via en konference at sætte fokus på flex-seniority og nødvendigheden af at flere arbejdspladser bliver bedre til at rekruttere og fastholde seniorer.

Aktiviteter: Planlægning og gennemførelse af en national konference afholdt på Aarhus Rådhus med europæiske og danske forskere og politikere.

Partnere: Beskæftigelsesminister Inger Støjberg, Professor Bobby Zachariae, Rådmand Laura Hey, Direktør Bjarne Hastrup, Professor Torben M. Andersen, Professor Kaare Christensen, Stadsdirektør Niels Højberg, Direktør Leif Beck Fallesen, Formand Svend Askjær, Udviklingschef Mina Harding Iranzad, Cand. Polit. Tove Mitsundstadt, Director Martine Durand

Økonomi: Beskæftigelsesministeriet bevilgede 50.000 kr. i tilskud til afholdelse af konferencen

Resultater: Konferencen blev overværet af 200 deltagere og blev samlet vurderet som værdifuld af deltagerne.

Dokumentation: Konferenceprogram m.m. kan findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside og på en3karriere.dk

 

(6) First case study. Finse I+II. 2009-2011

Mål: Det er målet med ’First case study workshop on demographic changes, ageing workers and working life patterns’, at udveksle erfaringer mellem forskere og praktikere fra ti forskellige EU-medlemsstater om seniorpolitik på arbejdspladser.

Aktiviteter: Der blev afholdt en workshop i Finse, Norge i maj 2009 og i Schweiz i oktober 2011 – kaldet Finse I og Finse II. I perioden mellem de to workshops blev der udvekslet dokumenter og erfaringer via mails.

Partnere: Stavanger Universitet fra Norge, Vattenfall ab Nordic fra Sverige og Beratung u. Forschung fra Tyskland var arrangører – med øvrige deltagere fra Finland, Østrig, Luxemburg, Italien, Holland, Schweiz og Danmark.

Økonomi: Beskæftigelsesforvaltningen bevilgede 28.000 kr til Finse I

Resultater: Beskæftigelsesforvaltningen og Borgmesterens Afdeling, der var repræsenteret på de to workshops fik begge inspiration til fortsat udvikling af seniorpolitiske initiativer samt gode vedvarende udenlandske kontakter.

Dokumentation: Der blev udarbejdet rapporter fra Finse I og fra Finse II.

 

(7) Flex-Seniority/ En3karriere 2011-12

Mål: Det er målet, at bidrage til at løse den demografiske udfordring med færre unge og flere ældre med et deraf følgende behov for at flere ældre bliver længere tid på jobbet og arbejdspladserne bliver bedre til at rekruttere og fastholde seniorer.

Aktiviteter: Aktiviteterne rettede sig mod seniorer i form af vejledningsforløb for seniorer i midtvejskarrieren og individuel sparring og jobformidling til ledige og jobinteresserede efterlønsmodtagere. Aktiviteterne rettet mod virksomhederne drejede sig om tilbud om vejledning og opkvalificering af virksomhedens seniorpraksis og mod formidling af kandidater til jobåbninger. Endelig har projektet løbende formidlet erfaringer og resultater ved møder med andre jobcentre, på projektets webside, i pjecer, artikler og debatindlæg samt i projektets eget nyhedsbrev.

Partnere: Jobcenter Aarhus, Jobcenter Skanderborg, Jobcenter Odder, Region Midtjylland, Discus,

Økonomi: Der blev bevilget 200.000 kr. fra Beskæftigelsesregion Midtjylland, 1.641.000 kr. fra Beskæftigelsesforvaltningen ( i form af arbejdstimer fra tre af de fem ansatte medarbejdere), 2.817.000 kr. fra Region Midtjylland og 976.000 kr. fra SFR Styrelsen. Samlet budget 5.634.000 kr.
Ikke alle midler blev brugt, da projektet sluttede et halvt år før planlagt. Dels fordi de væsentligste resultater var nået, dels fordi halvdelen af medarbejderne fik andet job.

Resultater: Det fremgår af en 30-siders evalueringsrapport fra Discus, at de væsentligste mål er indfriet.
– 240 ledige/efterlønnere har været til samtaler, hvoraf 31% har fået job
– 263 virksomheder er blevet besøgt ( 700 besøg i alt). 50% af besøg førte til løntimer for seniorer
– 20 kurser for 346 seniorer blev gennemført. 33% bliver længere tid i jobbet. 95% er tilfredse
– Pjecen ’Forbered din fremtid’ er trykt og uddelt i 3.000 eksemplarer.
– 4 workshops for ledere og TR’ere er afholdt
– 4 møder med Jobcentre i Skanderborg og Odder
– 4 nyhedsbreve udsendt til interessenter.
– diverse foredrag og præsentationer

Dokumentation: På hjemmesiderne en3karriere.dk og discus.dk kan man finde evalueringsrapport og kopier af udsendte pjecer og nyhedsbreve

 

(8) Fastholdelseskaravanen/en3karriere.

Mål: Det er målet, at styrke god seniorpraksis for fagforenings medlemmer på deres arbejdpladser, samt at bidrage til en udvikling af medlemmernes kompetencer til gavn for dem selv og for arbejdspladserne. ( Projektet blev gennemført i en 11-måneders orlovsperiode fra Beskæftigelsesforvaltningen)

Aktiviteter: Gennemførelse af workshops for fagforeningsmedlemmer ( 55+) samt for ledere og TR’ere. Rådgivning og jobformidling til efterlønnere og pensionister, der ønsker at genindtræde på arbejdsmarkedet. Udbredelse af viden og erfaringer til andre fagforeninger og A-kasser.

Partnere: Dansk Socialrådgiverforening, Region Nordjylland, Socialpædagogerne , Østjylland, BUPL Aarhus samt Sundhedskartellet i Silkeborg

Økonomi: SFR Styrelsen bevilgede 897.000 kr til projektet

Resultater: Det fremgår af evalueringsrapport fra Discus, at de væsentligste mål er indfriet.
– 97% ( 90 personer) af deltagere på workshops for TR’er og ledere mener, de er bedre rustet som sparringpartnere for seniormedarbejdere
– 97% (126 seniorer) af deltagerne på 2-dages workshops mener, at de er bedre afklaret i forhold til fremtiden
– Heraf har 31% besluttet sig for at blive længer tid på jobbet.
– 400 fagforeningsmedlemmer er blevet orientret på møder om projektet
– hjemmesiden har været besøgt 14.000 gange – svarende til 40 besøg pr. dag.
– genindtræden på arbejdsmarkedet var der ikke interesse for. 670 blev indkaldt til tre møder, med et samlet fremmøde på 22.

I forlængelse af projektet er resultaterne formidlet til forhandlingsdelegationer til OK15 inden for to af de tre involverede fagforeninger.

Dokumentation: På hjemmesiderne en3karriere.dk og discus.dk kan man finde evalueringsrapport og kopier af udsendte pjecer og nyhedsbreve

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/seniorinitiativer-i-aarhus-kommune-2007-2014/