Promoting a career in the third age

SILVER – et 3-årigt EU projekt under ERASMUS+

Partnere:

En3karriere er med i et partnerskab med seks andre partnere fra Frankrig, Slovenien, Portugal, Grækenland, Rumænien og England. Forløbet starter i slutningen af September 2020.

Formål og aktiviteter:

  • At identificere god seniorpraksis og metoder til at fremme aktiv aldring på arbejdspladser både via HR afdelinger og via interviews med seniormedarbejdere.
  • At skabe større opmærksomhed på forskellige typer af arbejdspladser (offentlige, private og NGO) om nuværende seniorpraksis og om de initiativer, der kan bidrage til en forbedring.
  • At fremme seniormedarbejderes opfattelse af og forberedelse til den vanskelige overgang fra arbejdslivet.
  • At udvikle et lærings program der kan imødekomme de behov som de enkelte arbejdspladser har for at fremme en god seniorpraksis.
  • At designe og udvikle en værktøjskasse, der kan fremme god seniorpraksis på forskellige arbejdspladser

Tidsplan og økonomi:

Link til Silver.org – Hjemmesiden.

Opgaverne skal alle være afsluttet i efteråret 2023.  Ansøgningen er på godt 3 mio kr.

En3karrieres opgaver:

I projektplanen er en3karriere sat på som leder af det tredje store indsatsområde ’Ageing, working and living – New worksplace training for the valorisation of third age workers’. Et område der falder i god forlængelse af eksisterende aktiviteter i en3karriere med udvikling og gennemførelse af workshops og andre lærings aktiviteter for såvel ledelsen på arbejdspladser, HR-afdelinger som for seniormedarbejderne selv.

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/promoting-a-career-in-the-third-age-2/