Forord ved Arne Rolighed

640x960-arne-rolighed

Tidligere Sundhedsminister og direktør for Kæftens bekæmpelse Arne Rolighed, skriver bl.a. i sit forord til Poul-Erik Tindbæks bog:

Nærværende bog giver et kæmpe bidrag til at håndtere de store udfordringer vi alle på vej mod den tredje alder står med. Denne bog har vi haft brug for længe.

For hundrede år siden blev vi mennesker i den vestlige verden i gennemsnit 60 år – i dag bliver vi 80 og solide prognoser forudser, at vi om hundrede år bliver 100 år. Set i relation til menneskets 2 mio. år gamle historie er det et sandt mirakel, at levealderen øges med 40 år indenfor bare 200  år.

For hundrede år siden knoklede vi, til vi ikke kunne mere. Livsløbet var slut. I dag har vi 20 – 25 gode år tilbage at leve i, når vi stopper med arbejdslivet. ”Den tredje alder” kalder Poul-Erik Tindbæk denne guld periode i vores livsforløb, hvor vi sunde og raske pludselig får friheden til at leve og handle selvstændigt. Men er vi klædt på til at forvalte denne frihed eller har vi modet?

“Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at leve et liv, der var tro mod mig selv, ikke det liv som andre forventede af mig.”  Sådan har den australske vågekone Bronnie Ware sammenfattet, hvad mange døende, som hun har  talt med gennem otte år, har fortrudt mest på deres dødsleje.

Tankevækkende. Den frihed eller uafhængighed, der her efterlyses i hele livet, får vi pludselig i relation til arbejdslivet, når vi træder ind i den tredje alder. Frigjort af den organiserede binding til arbejdslivet, står vi med 25 frie år. Hvordan bliver vi bedre til at klare overgangen fra arbejdslivet til det frie liv, og hvad kan meningsfuldt udfylde indholdet i de frie år, er hovedspørgsmålene i nærværende bog. Med respekt for den enkeltes frihed analyseres, diskuteres og fremlægges konkrete handlemuligheder rettet mod den enkelte, de samfundsbærende organisationer og det righoldige civile samfund. ”Orlov til at lave frivilligt arbejde” er en af ideerne. Vi har alle et ansvar for, at ideerne og forslagene i bogen måtte lykkes.

Livsglæde og livsrealisering hænger stærkt sammen med at gøre nytte for andre, der måtte have behov. En videreudvikling af vores velfærdssamfund forudsætter, at de frie ressourcer i den tredje alder hjælper til. Kan vi eller hvordan gør vi os fri af det organiserede arbejdsliv og lader os involvere i spændende livgivende aktiviteter uden at sælge ud af vores frie selvforvaltning?

Nærværende bog giver et kæmpe bidrag til at håndtere de store udfordringer vi alle på vej mod den tredje alder står med. Denne bog har vi haft brug for længe.

Arne Rolighed

>> Bogen kan bestilles her

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/forord-ved-arne-rolighed/