En grå tsunami truer velfærdssamfundet

En grå tsunami truer velfærdssamfundet.

Alder: Vestlige samfund ældes, og der fødes færre børn. Men hverken nationalt eller internationalt er der lavet en strategi for den demografiske udvikling.

Jørn Uz Ruby – Jyllands-Postens korrespondent
jur@jp.dk
Berlin

 En grå tsunami truer velfærdssamfundet. Rollatorsocialisterne stormer pensionskasserne.

De forkælede babyboomere æder samfundskagen. Ældrebyrden er over os. Overalt i den vestlige verden trives populistiske sprogblomster i den ophedede politiske debat, de r ledsager den aldringsproces, som er i gang med at ændre de sociale strukturer i samfundene, i takt med at befolkningerne bliver ældre, at der fødes færre børn, og flere og flere i fremtiden skal leve af færres arbejde.

Den demografiske udvikling har været kendt længe, men endnu har ingen udviklet en samlet strategi for, hvad der bør gøres på nationalt eller internationalt plan.

»Vi har brug for et helt nyt sprog, nye billeder og begreber for at forstå situationen,« siger Poul-Erik Tindbæk, projektleder fra jobcenter Aarhus, som netop sammen med partnere fra Tyskland, Grækenland, Italien og Polen har afsluttet et toårigt projekt om overgangen fra arbejdsliv til pensionsalder.

Samarbejdet er sket inden for rammerne af EU’s Grundtvigprogram om livslang læring. Arbejdsgrupper fra de fem lande afsluttede for nylig deres studier med et seminar i Berlin, hvor en af pioner indenfor seniorrådgivning, amerikaneren Marc Freedman, var gæstetaler.

Morgenavisen Jyllands-Posten satte Tindbæk og Freedman stævne på Cafe Einstein i Berlin for at indkredse problematikken. Freedman , hvis bog “The Big Shift” har givet navn til konferencen – The Big Shift in Europe – er enig med Tindbæk:

»Jeg er selv begyndt at lave workshops med film- og tvfolk for at ændre billedet af de ældre borgere fra at være en byrde til en potentiel ressource. «

At der både er et behov for den slags historier og et publikum til dem, illustrerer Freedman med John Maddens nye film “The Best Exotic Marigold Hotel”.

Alderdommen outsources

Filmen handler om en ung indisk iværksætter, Sonny, der åbner et gammelt, forfaldent palads som hotel for ældre, velhavende europæere. Hans forretningside er at “outsource alderdommen”.

Ideen har uanede muligheder, forklarer han sin mor:

»Der er utroligt mange lande, hvor de ikke kan lide gamle mennesker. Og i øvrigt er det billigere for pensionisterne at flytte til Indien end at trække sig tilbage i zoner med høje leveomkostninger som f.eks. Storbritannien eller USA.«

»Filmen har kun kostet 12 mio. dollars at lave, men den har allerede indtjent 70 mio., inden den kom til Amerika,« pointerer Freedman som et eksempel på en tendens, der også breder sig til andre medier. I Tyskland har landets største forlag, Gruner & Jahr, netop lanceret “Viva”, et glittet magasin med artikler om seniorernes planer og drømme udstyret med hele paletten af temaer, der skal tiltrække annoncører inden for medicin, underholdning, hus og have, rejser, fitness, bil og båd til et publikum med gode pensionsopsparinger.

Den svære overgang

Overgangen fra arbejdslive t til pensionstilværelsen er vanskelig for mange. En struktureret hverdag bliver afløst af en endeløs række fridage. Vi fokuserer meget på overgangsperioden,« siger Freedman, som i 1980’erne etablerede Civic Ventures og Encore Careers, non-profit organisationer, som rådgiver folk, der står foran den tredje livsfase.

»Folk har brug for en tænkepause. Vi forsøger i den fase at skaffe dem et “fjumreår” ligesom det de unge tager efter studentereksamen, inden de beslutter sig for en videregående uddannelse. I Encore Careers kombinerer vi mening og lidenskab med en løn for arbejdet,« forklarer Freedman.

I Europa har man hidtil fokuseret på at aktivere de ældre af socialpsykologiske grunde snarere end af samfundsøkonomiske, men det er ved at ændre sig.

I Tyskland trues velfærden af et samfund, der ældes. Derfor skal folk blive længere på arbejdsmarkedet. Det var temaet for forbundskansler Angela Merkels tale ved mødet for tyske seniorer for nylig. Ikke mindst Østtyskland, hvor Merkel kommer fra, er truet.

Her findes Europas ældste befolkning, fordi ungdom men og den velkvalificerede arbejdskraft er flygt et til Vesten. Regeringen har derfor besluttet at udarbejde en demografisk strategi, som vil blive offentliggjort til efteråret og i foråret 2013.

I sin tale nævnte kansleren et eksempel fra en bilfabrik i Dingolfing, hvor man havde oprettet et samlebånd for ældre arbejdere. Farten blev sat en smule ned, men slutresultatet var alligevel bedre end et til svarende samlebånd for yngre, fordi de ældre, erfarne medarbejdere lavede færre fejl. »Det viser, at det kan lade sig gøre,« sagde kansleren og opfordrede flere firmaer til at forsøge noget lignende.

Når enden er god

Poul-Erik Tindbæk holder en del foredrag rundt om i Danmark. Han fortæller, at op til 40 % af de ældre, som lytter til et af hans foredrag, bagefter melder sig til frivilligt arbejde. I et pilotprojekt har Tindbæk fået en skole i Aarhus til at starte et forsøg med frivillige “skoleonkler”, seniorer som ved deres blotte tilstedeværelse i klasseværelset er med til at højne disciplinen.

»Når de finske skoler i alle internationale undersøgelser klarer sig bedst, skyldes det, at de arbejder med to lærere i hver klasse,« forklarer Tindbæk. »Det har nemlig vist sig, at indlæringen er langt mere effektiv, hvis der er ro i klassen.«

For Freedman er den grundlæggende ide, at der skal være et økonomisk perspektiv for de seniorer, der fortsætter med at arbejde. Han vil have de store finansinstitutter og pensionskasser med på ideen:

»De har en interesse i at hjælpe folk med efteruddannelse og genoptræning. Når de først fatter ideen, vil de markedsføre den i stor stil,« siger han og ser den demografiske trussel som en udfordring med en mulig happy end.

Helt i stil med iværksætteren Sonny fra filmen. I en scene for klarer han en af de ophidsede gæster, som mener, at hun er blevet snydt af de farvestrålende brochurer, fordi hotellet ikke er færdigt:

»Jamen frue. Man skal tro på fremtiden. I Indien har vi en talemåde, der lyd er:

“Når enden er god er alting godt. Og hvis det ikke er godt nok endnu, er det fordi, det ikke er slut.«

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/en-gra-tsunami-truer-velfaerdssamfundet/