Forbered livet efter arbejslivet

Forbered livet efter arbejdslivet

Socialrådgiveren nr. 9, 15. august 2013

Den tredje alder. Overgangen til et liv efter arbejdsmarkedet er en af de største livsforandringer – og en af de dårligst forberedte.

Tekst Lars Friis

socialraadgiveren-09

I løbet af de seneste 100 år har danskerne fået en livsbonus på 25 år. De færreste skænker det en tanke, og endnu færre overvejer, hvad de mange ekstra år betyder for vores tilværelse som seniorer.

– Det giver en helt ny livsfase, og det er ikke gået op for folk. Man taler om, at 60 er det nye 40, fordi folk i alderen omkring de 60 år aldrig tidligere har været så friske, sunde og veluddannede, men sagen er, at 60 er det nye 60. Vi har bare ikke noget sprog, ingen praksis eller begreber til at beskrive den fase, siger Poul-Erik Tindbæk, leder af projektet ”En tredje karriere” i Aarhus.

Projektet er opstået i et samarbejde mellem tre fagforeninger og deres A-kasser, heriblandt Dansk Socialrådgiverforening. Målet er at give seniormedlemmerne i alderen fra 55 år bedre muligheder for at forberede tilværelsen efter arbejdslivet og samtidig forebygge aldersmobning på arbejdspladsen.

– Vi udbyder et kursus, hvor deltagerne kan få en bevidsthed om deres egne ønsker og behov, så det ikke er andres normer og forventninger, der bestemmer, hvornår de forlader eller trapper ned på arbejdsmarkedet. Når der for eksempel tales om nedskæringer ved ”naturlig afgang,” har de ældste kolleger jo en klar opfattelse af, at det er dem, pilen peger på. Men måske er det ikke det bedste for virksomheden, at de mest erfarne forlader den, og måske slet ikke for de ældste medarbejdere, siger Poul-Erik Tindbæk.

Stor interesse for mere viden
Han har frem til marts i år stået for et seniorprojekt med lignende aktiviteter i Aarhus Kommune. Da det blev flyttet over i de tre organisationers regi, var det vanskeligt at vurdere efterspørgslen blandt medlemmerne efter mere viden om overgangen til det arbejdsfrie liv.

– Tre kurser med i alt 60 pladser blev udsolgt på toenhalv dag. Det var ret overvældende og viser et stort behov, mener Poul-Erik Tindbæk.

På baggrund af sine erfaringer fra cirka 25 kurser kan han konstatere, at 35-40 procent af deltagerne beslutter sig for at blive længere på jobbet, end de tidligere har tænkt sig, men det er ikke formålet med kurserne.

– Folk skal bibringes en realistisk opfattelse af, hvad en seniortilværelse er. Omstillingen viser sig for mange at være langt vanskeligere end så mange andre forandringer i livet, og den sker oftest helt uden forberedelse. Nogen husker måske andre tale henført om den første tid, efter at de er gået på pension, men i mange tilfælde er der tale om en forelskelsesperiode, der som regel går over efter nogle måneder eller et år. Så viser hverdagen sig, og hvordan får man mening i den?

Mere tid til sig selv
Poul-Erik Tindbæk beskriver den tredje alder som den, hvor man er uafhængig og stadig selvhjulpen. Rent fysisk er man på toppen, og man har friheden, fordi man ikke længere har børn, der er afhængige af ens tilstedeværelse. Det er også perioden, hvor man sandsynligvis i stigende grad vinder empati fra sine omgivelser, og man står med muligheden for at realisere noget af det, man allerhelst vil.

– Et af temaerne på kurset er sundhed – både fysisk og mentalt. Det handler om at gøre den tredje alder så lang som mulig i forhold til den 4. alder, som er den, hvor helbredet svigter, og man for alvor bliver afhængig af andre. Og der kan gøres meget ved det. Forskning har vist, at udviklingen i vores sundhedstilstand kun i mindre grad er afhængigt af vores gener, mens motion og livsstil har den absolut største betydning, fortæller Poul-Erik Tindbæk.
Mange kursusdeltagere bliver overraskede over det lange tidsperspektiv for den tredje alder. Samtidig giver de udtryk for, at de ønsker at bruge mere tid på sig selv, blandt andet for at få bedre tid til at være mere fysisk aktive.

– Men løsningerne er meget individuelle. For nogle kan det være at gå ned i tid på deres nuværende job, for andre at skifte til andre arbejdsopgaver eller at erstatte det faste job med frivilligt arbejde, hvor man fortsætter med at have et meningsfuldt indhold og gode kolleger i hverdagen.

Et fjumreår for seniorer
Han anbefaler, at man får mulighed for at afprøve nogle af alternativerne på et sent tidspunkt i arbejdslivet. En slags fjumreår for seniorer.

– I USA er det en trend. Her taler man om ”encore career,” hvor erfarne fagfolk får stipendier på et halvt eller et helt års løn til at afprøve nye muligheder for at bruge deres kompetencer til gavn for samfundet.

Han mener, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne i Danmark også bør sætte midler af til, at de ældre medarbejdere får afklaret deres ønsker og forventninger og får dem afstemt med deres leder.

– Arbejdsgivernes interesse i det er, at de får mere tilfredse seniormedarbejdere, der forstår at bruge deres kompetencer og engagement bedst muligt, og at ingen bliver sidende fast i arbejdsopgaver, som de ikke trives med. Der ligger mange ressourcer gemt i den afklaring, mener Poul-Erik Tindbæk.

Sager kan måske undgås
Mads Bilstrup, formand for Region Nord i Dansk Socialrådgiverforening, er enig i det motiv:

– Dette tilbud kan hjælpe medlemmerne med at blive mere afklarede, så de træffer det rigtig valg for de sidste år af deres arbejdsliv. Samtidig håber vi, at vi kan forhindre nogle af de sager, hvor et medlem ikke trives i sit job, måske bliver langtidssygemeldt, og hvor vi først meget sent bliver tilkaldt uden andre muligheder end at hjælpe med at forhandle vedkommende ud af stillingen.

”Den tredje karriere” er foreløbig et etårigt udviklingsprojekt i Region Nord. Ifølge Mads Bilstrup vil man i regionen arbejde på, at de medlemmer, der endnu ikke har været på et kursus, vil få tilbuddet på et senere tidspunkt.

81,9

er det gennemsnitlige antal år, en pige, der fødes i dag, vil leve, hvis der ikke sker nogen ændringer i den aldersbetingede dødshyppighed. Drenge vil leve et liv, der i gennemsnit er fire år kortere, men forskellen mellem mænd og kvinder er blevet indsnævret i de senere år.

Kilde: Danmarks Statistik

En tredje karriere

Projektet ”En tredje karriere. Fagforeninger for god seniorpraksis” gennemføres med en bevilling fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering fra marts 2013 til februar 2014. Det er iværksat af Dansk Socialrådgiverforening Region Nord i samarbejde med Socialpædagogerne Østjylland og BUPL-Aarhus og deres a-kasser.

I løbet af projektperioden afholdes der kurser, workshops og foredrag for medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere.

Læs mere på www.en3karriere.dk

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/forbered-livet-efter-arbejslivet/