Overgangen fra arbejdslivet – det usynlige hul i velfærden

Poul-Erik Tindbæk

Kun få arbejdspladser i Danmark giver deres seniormedarbejdere gode trædesten til at komme
helskindet i land på den anden side af afskedsreceptionen.

Region Syddanmark er en af de meget store arbejdspladser, der er godt i gang med at udvikle en
god seniorpraksis for deres mange fuldvoksne seniorer 60+.

En vigtig første brik er den heldags-tænkepause med vejledning og gruppesnakker, som Region
Syddanmark har tilrettelagt efter koncept fra en3karriere, der også har stået for alle workshops.

Sidste år i 2022 afholdt vi tre heldags-workshops, og her i begyndelsen af marts 2023 har vi lige
afsluttet den første af seks nye workshops – alle fuldt tegnede med 20 seniorer 60+ på hvert hold.

Med meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne, helt i tråd med den samlede evaluering fra de første tre workshops sidste år – indsamlet godt 3 måneder efter workshop dagene.

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/overgangen-fra-arbejdslivet-det-usynlige-hul-i-velfaerden/