Tillidsrepræsentant – bliv en god sparringpartner

Tillidsrepræsentant  – bliv en god sparringpartner for din seniorkollega

Workshoppen arrangeres normalet i samarbejde med virksomheder og fagforeninger.
Der er ikke pt. opslået åbne hold

 

Formålet med workshoppen er at inspirere og forberede tillidsrepræsentanter til:
–    at vide, hvad der motiverer seniorer til at blive eller stoppe på jobbet
–    at kende mangfoldigheden af muligheder for at udforme individuelle senioraftaler
–    at styrke rollen som sparringpartner for medarbejdere på vej til en seniorsamtale
–    at drøfte med TR-kolleger – hvordan man bedst fremmer god seniorpraksis på arbejdspladsen

Formen på workshoppen vil veksle mellem oplæg fra instruktører og drøftelser blandt TR’ere med udgangspunkt i egne erfaringer.

Dagens program:

8.30 – 8.35          Velkommen – introduktion til dagen
8.35 – 9.15          Livsfaser i arbejdslivet og seniorer. Om seniorers motiver til at blive eller gå.
9.15 – 10.00        Mangfoldigheden i senioraftaler. Livsfaseledelse og seniorelementet.
10.00 – 10.15      Pause
10.00 – 11.00      TR som sparringpartner for medarbejdere på vej til en senior-udviklings-samtale.
11.00 – 11.15       Pause
11.15 – 12.15      Drøftelse af cases og eksempler på seniorudfordringer og aftaler.
12.15 – 12.30      Afslutning – feedback og feedforward

Forberedelse:

Vi vil bede jer om at forberede jer på følgende til workshoppen:

•    Hav en oversigt parat over seniormedarbejdere (55+) i egen organisation (anonymiseret).

•    Oversigten kan evt. suppleres med overvejelser om, hvordan I tror/ved om hvad hver enkelt seniormedarbejder ønsker/beslutter mht: tidspunkt for, hvornår de trækker sig tilbage og evt. senior-ordninger de kan være interesserede i (herunder nye udfordringer, kompetenceudvikling, jobskifte, færre opgaver, færre arbejdstimer m.m.)

•    Hav en af dine seniormedarbejdere i tankerne (ikke navngiven) – hvis særlige situation og evt. seniorordning du gerne vil drøfte med dine kolleger

•    Yderligere oplysninger: mail til petindbaek@gmail.com eller mobil 2961-2883

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/tillidsrepraesentant-bliv-en-god-sparringpartner/