Workshop for ledere

Hvordan leder man bedst seniorer – og skaber en god seniorpraksis
Workshop  for ledere

 

Workshop for ledere afholdes normalt i samarbejde med virksomheder og i fagforeninger.
Der er ikke pt. opslået åbne hold.

 

Formålet med workshoppen er at inspirere ledere til:

–       at vide mere om hvad der motiverer seniorer til at blive eller stoppe på jobbet

–       at kende mangfoldigheden af muligheder for at udforme individuelle senioraftaler

–       at styrke rollen som leder og sparringpartner for seniorer – på vej til en seniorsamtale

–       at drøfte med leder-kolleger – hvordan man bedst fremmer god seniorpraksis på arbejdspladsen

Formen på workshoppen vil veksle mellem oplæg fra instruktører og drøftelser blandt de deltagende ledere med udgangspunkt i egne erfaringer.

 

Program:

  • Velkommen – introduktion til dagen
  • Livsfaser i arbejdslivet og den 3. alder. Om seniorers motiver til at blive eller gå.
  • Seniorsamtalen og mangfoldigheden i senioraftaler.
  • At lede senior medarbejdere – en særlig disciplin?
  • Drøftelse af cases og eksempler på seniorudfordringer og aftaler.
  • Afrunding og perspektivering

Forberedelse:

Det vil øge forløb og udbytte af workshoppen, hvis deltagerne medbringer:

  • En oversigt over seniormedarbejdere (55+) i egen organisation (anonymiseret).
  • Oversigten kan evt. suppleres med overvejelser om, hvordan I tror/ved om hvad hver enkelt seniormedarbejder ønsker/beslutter mht: tidspunkt for, hvornår de trækker sig tilbage og evt. senior-ordninger de kan være interesserede i (herunder nye udfordringer, kompetenceudvikling, jobskifte, færre opgaver, færre arbejdstimer m.m.)
  • Evt. en case man ønsker drøftet med andre ledere.

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/workshop-for-ledere/