Workshops for seniorer i Helicopter Wing og i Flyverkommandoen i Karup

I foråret 2021 indgik Forsvarsministeriet og de faglige organisationer en aftale om en seniorpolitik for de 22.000 ansatte med ret til planlægning af senkarrieren allerede fra 55 års alderen. Også i Forsvaret anses seniorer som en vigtig ressource, og ”… aftalen giver mulighed for tidligt at sætte nye mål for arbejdslivet som senior. Det kan være ønske om omplacering, brancheskift eller uddannelse, der passer til den enkelte,” som forsvarsministeren udtrykte det.

To enheder på Flyvestation Karup – Helicopter Wing og Flyverkommandoen – har i forbindelse med implementering af seniorpolitikken, inviteret en3karriere til af afholde foreløbigt fire workshops for seniorer 55+. Tilbagemeldinger fra de første to viser tilfredshed med workshoppen og stigende interesse blandt deltagerne på, at intentionerne i seniorpolitikken bliver realiseret på de konkrete arbejdspladser.

Senioraftalens 5 grundsten

Seniorpolitikken i Forsvaret bygger på 5 grundsten.

1. Seniorsamtale – understøtter trivsel og fastholdelse.
2. Udviklingsplan – indsats og unik viden skal anerkendes.
3. Rådgivning og vejledning – karriere og kompetenceudvikling sker gennem hele arbejdslivet.
4. Et længere arbejdsliv er en mulighed.
5. Øget fokus på trivsel, fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/workshops-for-seniorer-i-helicopter-wing-og-i-flyverkommandoen-i-karup/