Den svære omstilling til senkarrieren

Den svære omstilling til senkarrieren

mand_pc_018

>> Se kronikken om senkarrieren.dk i Politiken 18. maj 2010

 

Seniorpolitik drejer sig i for høj grad om enten myter eller konjunkturer. Men i virkeligheden mangler seniorerne rådgivning og sparring.

Senkarriere – det er den karriere, man har sent i livet. Den dækker perioden fra de sidste år på fuldtidsjobbet omkring 60+ og resten af livet – eller indtil aldringsprocessen spænder ben for, at man fortsat kan udfolde sine kompetencer til gavn for andre. Senkarrieren omfatter således både den erhvervsmæssige karriere i de sidste år på jobbet og det efterfølgende lønnede eller frivillige arbejde, som seniorer i stigende omfang udfører – oftest på deltid efter sidste omgang på fuld tid.

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/den-svaere-omstilling-til-senkarrieren/