Kursus for seniorer er et hit

HK KOMMUNALBLADET | 26. AUGUST 2011

Kursus for seniorer er et hit

FASTHOLDELSE. Hvordan skal de sidste år på jobbet se ud – og hvad skal der ske bagefter? De spørgsmål bliver vendt og drejet på et populært kursus, der giver HK’ere i Århus Kommune inspiration til at få styr på senkarrieren og livet efter arbejdslivet

En appelsin lige ned i turbanen.

Sådan beskriver Kirsten Møller det inspirationsforløb for seniorer, som Aarhus Kommune tilbyder sine ansatte. Den 66-årige sekretær i Ungdommens Uddannelsesvejledning gik i foråret og tumlede med tanker om, hvordan det ville være at holde op med at arbejde. Og de tanker var ikke lette.

– Jeg har alderen til at stoppe. Men jeg er glad for mit arbejde og har også søde kolleger, som det vil være et tab at miste. Så jeg frygtede bare at skulle holde op fra den ene dag til den anden. De emner, der bliver taget op på kurset, var derfor lige mig, siger Kirsten Møller.

Inspirationsforløbet ‘Seniorstyrken’ er målrettet de 55-67-årige.

På forløbet, der strækker sig over to dage, får seniorerne inspiration til senkarrieren og kan i fællesskab drøfte alle de spørgsmål, der presser sig på i den tredje alder. Tilbuddet gælder alle faggrupper og er et stort tilløbsstykke.

– I foråret har vi udbudt fem forløb med plads til i alt 100 deltagere, og de var booket op i løbet af kun ti dage, lyder meldingen fra Poul-Erik Tindbæk, seniorkonsulent i Århus Kommunes beskæftigelsesforvaltning.

RESSOURCER I SPIL

Senkarrieren defineres på kurset som den tid, der er tilbage på jobbet – og alle årene efter. Begge dele er det en god ide at forholde sig til, for omstillingen til den ny livsfase kan være svær at tackle. Men griber man det rigtigt an, er der også muligheder, som kurset hjælper deltagerne med at få øje på.

– Målet med inspirationsforløbene er, at alle ressourcer og kompetencer hos seniorerne kommer i spil og bliver udnyttet bedst muligt. Til gavn for både dem selv, arbejdspladsen og i sidste ende samfundet, siger Poul-Erik Tindbæk, der selv underviser på kurserne og har været med til at udvikle dem.

De emner, der bliver taget op, er bl.a. økonomi, sundhed og betydningen af et godt netværk. Netværket kan der fx være behov for at styrke, så det ikke udelukkende består af kolleger, men også er der, når arbejdslivet slutter. Derudover bliver bl.a.  mulighederne i frivilligt arbejde berørt, og seniorerne far lejlighed til at udforske, hvad de er gode til og brænder allermest for. Resultatet af den øvelse kan de både bruge, mens de stadig er på arbejdsmarkedet og også tage pejling efter, når de forlader det.

SVÆRE AT UNDVÆRE

Poul-ErikTindbæk lægger ikke skjul på, at kurserne bl.a. er udviklet i et forsøg på at fastholde den ældre del af arbejdsstyrken i en tid, hvor der er udsigt til færre unge på arbejdsmarkedet.

– Vi kan se i krystalkuglen, at der fremover bliver kamp om arbejdskraften. Så kommunen har klart en interesse i, at flere seniorer bliver længere på jobbet. Samtidig er der en stigende erkendelse af, at seniorernes erfaring er værdifuld og svær at undvære. Men det er ikke min opgave at overtale dem til at blive. Hvad de vil, afgør de helt selv, siger han.

Evalueringer fra forårets inspirationsforløb viser imidlertid, at 38 procent af kursusdeltagerne har fået lyst til at blive længere på jobbet. Og Poul-Erik Tindbæk er ikke utilbøjelig til at tro, at antallet af efterlønnere af sig selv ville fulde drastisk, hvis alle seniorer fik hjælp til at tackle senkarrieren.

Før inspirationsforløbet var der i forvaltningen åbnet mulighed for en fratrædelsesordning, som Kirsten Møller nærmest pr.  automatik havde søgt.

– Som den ældste på stedet følte jeg en moralsk forpligtelse til at gå, fortæller hun.

Men arbejdspladsen ville ikke slippe Kirsten Møller, og selv var hun heller ikke parat til at slippe den. Det erkendte hun på kurset, hvor hun fandt ud af, at løsningen måtte være at trappe langsomt ned. Efterfølgende søgte hun derfor om at komme på deltid.

Det ønske blev imødekommet, og siden 1. juni har Kirsten Møller kun arbejdet 24 timer om ugen – med den samme pension som før.

– Selvom det stadig er meget nyt, kan jeg allerede mærke, at det bliver godt. Jeg har en ugentlig fridag og kan de andre dage gå hjem kl. 4 – jeg er derfor ikke så træt og har større overskud til at foretage mig noget om eftermiddagen, fortæller hun.

Overskuddet skal bl.a. bruges til at opsøge et netværk af seniorer i Aarhus, der udfører frivilligt arbejde, og også en daghøjskole for seniorer er i kikkerten. Kirsten Møller ved endnu ikke, hvornår hun stopper helt med at arbejde. Men når hun stopper, vil hun være beredt.

-Jeg er single og skal ud at skabe nogle nye kontakter, sådan at al den tid, jeg far til rådighed som pensionist, kan gå med noget fornuftigt, siger hun.

Foreløbig er det kun seniorer i Aarhus Kommune, der har glæde af inspirations forløbene. Men tanken er, at de skal eksporteres, ikke alene til andre kommuner, men også til private virksomheder.

 

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/kursus-for-seniorer-er-et-hit/