En tænkepause før seniortilværelsen

SENIORER I ARBEJDE – Pernille Siegumfeldt – Magisterbladet januar 2013

Hele artiklen kan læses på nettet i Magisterbladet side 18-20

Overgangen fra arbejdsliv til otium er den sværeste i mange menneskers liv, selvom den mentale og fysiske svækkelse oftest først kommer langt senere Men man kan gøre meget for at forberede sig, mener projektleder i Aarhus Kommune Poul-Erik Tindbæk. Han har indtil nu haft 400 seniorer med kurs mod sidste arbejdsdag på kursus i “Den tredje karriere”.

[pullquote align=”right” textalign=”left|center|right” width=”30%”]Der var engang, for måske bare en generation siden, hvor mange stillede cyklen i skuret som 60-årig, fordi de var blevet for gamle til ”den slags”.[/pullquote] Der var engang, for måske bare en generation siden, hvor mange stillede cyklen i skuret som 60-årig, fordi de var blevet for gamle til ”den slags”. Og hvor mange ligeledes følte, at både intellektet og helbredet begyndte at svigte, omtrent samtidig med at de forlod arbejdsmarkedet. Rollatoren, søbemaden og en plads på plejehjemmet ventede lige om hjørnet.

Sådan er det ikke længere.

Det var den nu afdøde britiske historiker Peter Laslett, der midt i 90’erne i bogen ”A Fresh Map af Life” første gang skelnede mellem den tredje alder, hvor du er selvhjulpen og uafhængig, og den fjerde alder med svigtende helbred og stigende afhængighed. Peter Laslett beskrev i bogen den tredje alder som kulminationen i livet. Den Sture erfaring og livsklogskab topper på mange måder i netop de år hvor mennesker holder op med at arbejde. For samfundets og den enkeltes skyld burde vi blive langt bedre til at udnytte de enorme ressourcer, som findes blandt seniorer i den tredje alder, der aldrig har været så raske og veluddannede som nu, mente Lasslett.

Det er blandt andet Lasletts tanker, som Poul-Erik Tindbæk bygger på i de workshops, han siden 2008 har udviklet i regi af Aarhus Kommune. Forløb, der skal hjælpe tømrere, sosu-assistenter, undervisere og akademikere fra både private virksomheder og offentlige institutioner til at tackle udfordringerne i den tredje alder. I dag, 400 kursiser senere, kan han konstatere, at afklaringsforløb for medarbejde, på vej mod den sidste arbejdsdag ofte giver nogle overraskende udfald.

“38 procent af mine kursister beslutter at blive længere tid i jobbet, måske på nedsat tid eller med andre opgaver.
Alene det at få luftet sine tanker og diskuteret sin mulige tilbagetrækning giver mange et mere nuanceret billede af, hvad de egentlig ønsker og, ikke mindst, hvordan de oplever deres egen aldringsproces. En tænkepause på et par dage kan betyde, at deres planer ændrer sig fuldstændigt, blot fordi de får en chance for at lette låget med en samtale, der ikke har været plads til før”, forklarer Poul-Erik Tindbæk.

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/en-taenkepause-for-seniortilvaerelsen/