Encore 2016 – San Francisco, February 2016

640x120-citat-mark-friedmann

Encore 2016. San Francisco, February 2016. “We are a movement of millions of people, who are using our passions, skills and decades of experience to make a difference in our communities and the world”.

640x420-pet-leaders-forum

Global leaders forum

Når man skal finde sin helt egen vej i den nye livsfase, som vi har fået ved afrundingen af arbejdslivet, og før man bliver gammel, er der rigtig god mening i at bruge udtrykket ’erfaringsdividende’ – som en ledestjerne til at finde sin vej. At man gør sig klart, hvad man brænder for og hvilke færdigheder man har, der på en eller anden måde kan komme de nye generationer til gode. At man begynder at udbetale ’dividende’ af de mange erfaringer, man har gjort sig i livet. I al sin enkelhed er det hvad Marc Freedman, der for 20 år siden startede ENCORE netværket, udtrykker i det indledende citat.

På 20-års konferencen med 400 deltagere i San Francisco i februar, hvor jeg deltog sammen med repræsentanter fra otte andre lande i ’global leaders network’, blev det tydeligt, hvor stor og stærk den nye bevægelse blandt de ’fuldvoksne’ ressourcestærke seniorer er blevet i USA og i flere andre lande. Godt 50 større og mindre organisationer fra alle stater i USA er nu tilknyttet netværket, der alle bidrager til, som de siger det i visionen for netværket: ’….to tap the potential of the largest, healthiest, and best educated population ever to move through and beyond their fifties. Many of these baby boomers are eager to use their experience to make a difference for others, either through volunteer opportunities or second careers tailored to their interests and circumstances.’

I USA har de AARP (American Association for Retired Persons) med 37 mio. medlemmer. En organisation der i mål og aktiviteter svarer meget godt til Ældre Sagen og til Danske Seniorer i Danmark. Desværre har vi endnu ikke i Danmark nye organisationer, der matcher de nye ressourcestærke seniorers ønsker og behov for at indgå i meningsfulde aktiviteter, der også er til gavn for fællesskabet. Som billedet tegner sig i øjeblikket er der rigtig mange og stadig flere, der på egen hånd finder vej til en ny løbebane eller en tredje karriere i den nye livsfase, men et netværk, der på samme måde som i USA kan styrke udviklingen, mangler vi stadig.

På nedenstående link kan man læse mere om konferencen og dens resultater:

http://encore.org/encore-network-newsletter-conference-energy-sparks-new-connections/

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/encore-2016-san-francisco-february-2016/