Flex-Seniority – frem for afskaffelse af efterlønnen

Flex-Seniority – frem for afskaffelse af efterlønnen

Jyllands-Posten den 27.april 2011
‘At fastholde seniorer i arbejdslivet kan sammenlignes med sidste århundredes frigørende kvindebevægelse’

AF Poul-Erik Tindbæk, seniorkonsulent, ph.d., Råhøjvænget 57, Viby J.

At fastholde seniorer i arbejdslivet kan sammenlignes med sidste århundredes frigørende kvindebevægelse.
Hvad er det for en magi, der opstår, når godt en tredjedel seniorer – efter blot to dage med inspiration og nye vinkler på overgangen fra jobbet – giver udtryk for, at nu vil de bl.a. blive længere tid på jobbet end de havde tænkt sig før de to dages inspiration?

Vi har i Aarhus Kommune i løbet af foråret opnået meget spændende resultater med gennemførelsen af fem to-dages inspirationsforløb for seniorer – inden de beslutter sig for, om de vil gå eller blive længere tid på jobbet. En samlet evaluering af fem netop gennemførte inspirationsforløb under Seniorstyrken i kommunen med ca. 20 deltagere på hvert forløb viser de overraskende resultater, at 38 pct. angiver, at de vil blive længere tid på jobbet.

Folkeoplysning
Dermed bekræftes tidligere undersøgelser fra bl.a. Ældre Sagen, at der ingen grund er til yderligere stramninger af den efterlønsordning, som nogle få har brug for, når et ”lille puf”, som Ældre Sagen siger, eller som her blot to dages folkeoplysning får over en tredjedel af seniorer til at forandre planer og blive længere tid på jobbet.

Det er en vigtig pointe i den melding, så mange seniorer her sender, at hvis det skal lykkes for flere virksomheder at fastholde og udvikle seniorers værdifulde erfaring (Seniority), så er det nødvendigt, at langt flere arbejdspladser imødekommer de meget forskellige seniorers behov for netop fleks-ible overgange. Heraf udtrykket Flex-Seniority.

En ny seniorpraksis der muliggør, at langt flere af de ressourcer og kompetencer som seniorer har, bliver udviklet og anvendt i længere tid til gavn for seniorerne selv og til gavn for samfundet.

Historisk stærk generation
At den sidste lidt højstemte sætning ikke kun er input til nye skåltaler, viser andre resultater fra den samlede evaluering af Seniorstyrkens fem forløb i foråret.

44 pct. af de ca. 100 deltagere angiver således, at de fremover vil være mere aktive inden for frivilligt arbejde. Historisk har vi en generation af 60-70 årige, der aldrig før har været så sund, veluddannet og sprængfyldt med værdifulde kompetencer. Hvis ikke arbejdspladserne er parate at drage nytte af de kompetencer, så vil 44 pct. eller næsten halvdelen af seniorerne selv sørge for, at deres ressourcer og kompetencer ikke går til spilde, men bliver udfoldet i civilsamfundet og i mangfoldigheden af frivilligt arbejde.

Ekstremt ungdomsfikseret
Hvis jeg skal give et bud på den magi og enorme frigørelse af energi der opstår, når seniorer mødes og søger nye svar på traditionelle tilbagetrækningsmyter og baner nye veje i en ekstremt ungdomsfikseret kultur, så er det fristende at sammenligne processen med en af de største frigørende bevægelser i forrige århundrede – kvindebevægelsen.

EU-kommissionen har udnævnt 2012 til det europæiske år for aktiv aldring. Med de seniorer vi har og den danske folkeoplysningstradition, bliver 2012 måske starten på en af de større frigørende bevægelser i dette århundrede.

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/flex-seniority-frem-for-afskaffelse-af-efterlonnen/