Opfordring til Paul McCartney

Kære Paul McCartney – rock me again.

Poul-Erik Tindbæk, Seniorkonsulent, ph.d.
Bragt i Jyllands Posten d. 9. sept. 2012

Tak for sangen “When I’m 64”, som vi fik af dig og John Lennon i 1967. Forleden, da min svoger blev 64, sang vi den igen. Med stor fryd  – og en galopperende undren jo mere jeg genså teksten og vores ungdoms forblændede forestillinger om at blive gammel.

Sådan er det jo slet ikke, sådan, som vi troede dengang for en menneskealder siden. Hverken for min svoger på 64 eller for mig selv på 66 eller for dig, der blev 70 i juni.

Børnebørn og havegravning

Dengang var det bare et ekstra kick i forelskelsesrusen at forestille sig en næsten evig fred med den udkårne “knitting a sweater at the fireside”. Men nu hvor vi selv er nået frem, er det noget helt andet, der fylder og giver mening, end de noget naive forestillinger i 1967.

Når du f.eks. har aflyst vores aftalte møde i Horsens, hvor du også havde lovet at spille, så er det jo ikke fordi al din tid som 70-årig går med, som du skriver i sangen: at være handy i huset, at passe børnebørnene, at rejse om sommeren og grave i haven. Bestemt ikke kedeligt, men at det skulle fylde det hele, troede vi dengang – “who could ask for more”!

De gamle forestillinger

Og naturligvis er det også sådan, man som ung tror, at det at blive gammel udelukkende drejer sig om at miste noget. Allerværst selvfølgelig håret, hvor kraften jo sidder for en Samson som for en Beatles.

Kære Paul McCartney. Det er lykkedes dig at sammenkoge mange unges – og overraskede nok også mange midaldrendes – forestillinger om at blive gammel i en sang, som jeg trods alt stadig holder meget af. Men vi har brug for at få rystet de gamle forestillinger.

At være 70-årig er i dag en ny fase i livet, som vi ikke kunne få øje på dengang i 60’erne, og en ny fase i livet, som i øvrigt først blev beskrevet i 1989 af din landsmand professor Peter Laslett som den tredje alder og ’kulminationen i livet’ – før den fjerde alder med afhængighed og dårligt helbred og medlemsskab i Ældre Sagen.

Paul McCartney, giv os en sang, hvor du besynger, ikke hvad der tabes med årene, men hvad der vindes af erfaring, ydmyghed og visdom. Giv os et billede af dit faktiske liv som 70-årig og af en livsfase fyldt med nye produktioner, læring og vækst og måske de vigtigste bidrag i livet.

Dear Paul – rock us again. We all deserve it.

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/kaere-paul-mccartney-rock-me-again/