Om en3karriere

en3karriere– står for ’en karriere i den tredje alder’. Den tredje alder hvor man er selvhjulpen og måske stadig på toppen af sin ydeevne – inden den fjerde alder med svigtende helbred og afhængighed af andre.

en3karriere – leverer vejledning og rådgivning til seniorer og til arbejdspladser i form af foredrag og workshops  – samt ved salg af bogen ’En tredje karriere. Find din egen vej i den nye livsfase’.

en3karriere – afholder foredrag og workshops for seniorer om den vanskelige livsforandring ved overgangen fra jobbet. Om hvordan man kan gi’ slip på en mangeårig arbejdsidentitet og finde frem til nye formål i den nye livsfase, der kan være den periode i livet, hvor man yder sine mest værdifulde bidrag.

en3karriere –  leverer sparring og rådgivning til ledere og tillidsrepræsentanter med henblik på at styrke en god seniorpraksis på arbejdspladsen – oftest i form af oplæg og debat på gå-hjem-møder eller på halvdags workshops.

en3karriere – blev etableret som selvstændigt konsulentfirma af Poul-Erik Tindbæk i sommeren 2014 ved afslutning af en seks årig projektperiode, hvor kursus og foredragsaktiviteter blev udviklet i partnerskaber med foreninger og offentlige og private arbejdspladser med Poul-Erik Tindbæk som projektleder.

Vision

Det er visionen i  en3karriere – at alle seniorer før den radikale livsforandring ved overgangen fra jobbet får tilbudt en betalt orlov til at finde sin egen vej til en karriere i den tredje alder.

 

Poul-Erik Tindbæk

Social iværksætter, forfatter og folkeoplyser. 

Poul-Erik Tindbæk er i dag stifter og chefkonsulent i sit eget firma ’en3karriere’ – når det er alder bedst.  Han er uddannet fra Aarhus Universitet i Nordisk Litteratur og Idehistorie efterfulgt af en Ph.D. i Folkeoplysning, og har skrevet flere bøger med fokus på ’voksne i omstilling’.

De seneste godt ti år har Poul-Erik primært arbejdet med social iværksætteri om de vigtige generationsmøder og med vejledning af voksne om overgangen fra arbejdslivet til de mange ekstra år vi har fået i den nye fase i livet som fuldvoksen. Netop den workshop model som Poul-Erik har udviklet om den vanskelige omstilling fra stærke sociale roller som forælder og arbejder til nye roller som bedsteforælder og hjemmegående m.m. blev i 2012 belønnet med en pris for social entrepeneurship af EU-kommissionen.  

Som oplivende og oplysende foredragsholder og flittig skribent i medierne er Poul-Erik især optaget af, at hver enkelt finder sin helt egen vej til et godt liv i den tredje alder. Drop de forældede myter om aldring og drop mobning om aldring – også den man selv uforvarende fyrer af i et så ungdomsfikseret samfund, hvor aldring ofte affejes med en vittighed. Fremfor at fokusere på aldring som afvikling og forfald, ser Poul-Erik primært udvikling og nye formål i livsfasen som fuldvoksen. Blandt andet med inspiration fra studieophold om stærke fuldvoksen-bevægelser i Singapore, Seoul og San Francisco. Hans pointer er til overflod illustreret med lunefulde og underfundige historier om seniorer – kendte og ukendte -, der ihærdigt har søgt og søger at finde vej til en ny begyndelse som 60+’er og til det gode liv i den tredje alder.

Mobil: 2961 2883    Mail:pet@en3karriere.dk      www.en3karriere.dk

Kristoffer Kempe

Underviser og fagkonsulent

Kristoffer Kempe er uddannet fra Aarhus Universitet i Nordisk sprog og litteratur samt Musik. Han har desuden lederuddannelse med chefdiplom fra Aalborg Handelsskole og en Master i offentlig ledelse fra Aalborg Universitet.

Gennem en generation har Kristoffer interesseret sig for

  • Voksenundervisning og e-learning
  • udviklingsprojekter i frivilligt socialt arbejde især inden ældreområdet
  • læreprocesser hos mennesker med usynlige handicap

Kristoffer er meget optaget af læreprocesser hos voksne og ældre, og hvordan digitaliseringen af undervisning kan bidrage til læreprocesser. Kristoffer har som underviser og projektleder udviklet en undervisningsform, som sigter på at skabe et frugtbart frirum for deltagerne, hvor en af ingredienserne er humor – et læringsrum som deltagere i undervisningen har været begejstrede for. Kristoffer skriver digte, noveller og eventyr dedikeret til undervisningsbrug.

Mobil: 2245 6046    Mail: krkempe@gmail.com

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/om-en3karriere/