Skal du være skoletante eller skoleonkel på Højvangskolen i Stavtrup?

Skal du være skoletante eller skoleonkel på Højvangskolen i Stavtrup?

Publiceret: 15.05.2019

Læs også her

For et år siden så Gitte Fogh, der netop var stoppet på jobbet, en lille notits i Lokalavisen, at man på Højvangskolen i Stavtrup søgte nye frivillige skoleonkler og skoletanter. ’Det kan måske godt være noget for mig’, tænkte Gitte, mens hendes børn ikke var i tvivl – ’Jamen mor – det er jo lige dig’.

Her et lille år efter glæder Gitte sig til hver tirsdag formiddag, når hun kører fra Hasselager hen til ’min’ klasse – en 1. klasse med 22 børn. At være skoletante på Højvangskolen betyder, at man ca. en formiddag om ugen er med i de yngste klasser som en ekstra voksen. Det kan være for at hjælpe til, hvor læreren måske har brug for en ekstra hånd, eller bare lige det at give børnene lidt ekstra opmærksomhed.

’ Jeg synes det er en gave, at få lov til at være skole-tante på Højvangskolen. Dejlige nysgerrige og glade børn. Lærerne har også taget så godt imod mig og giver mig lov til at være en del af deres hverdag.’ Siger Gitte.

At være frivillig skoleonkel eller skoletante betyder, at man er der for børnenes skyld, som en ekstra voksen der giver børnene lidt mere af den opmærksomhed, som de alle har brug for og som de vokser af. Der er dog heller ingen af de 12 pensionerede skolefrivillige på Højvangskolen, der lægger skjul på, at man får rigtig meget igen i mødet med så mange nysgerrige og glade børn. ’Der er brug for os på mange måder både med det praktiske og det sociale. Det er også gode relationer, man kan få bygget op med børnene, når man får chancen for at deltage i heldagsudflugter og ekskursioner’, slutter Gitte, der var glad for at læse notitsen i Lokalavisen sidste år.

Nu er der et par stykker, der rejser fra lokalområdet, hvorfor gruppen af skoleonkler og skoletanter igen søger nye pensionister, der har lyst til en formiddag om ugen, at være med som en ekstra voksen i de yngste klasser.

Er du interesseret kan du se mere om ordningen med skolefrivillige på Højvangskolens hjemmeside og evt. henvende dig til koordinatoren Poul-Erik Tindbæk på mobil 29 61 28 83.

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/skal-du-vaere-skoletante-eller-skoleonkel-paa-hoejvangskolen-i-stavtrup/