Den tredje alder er guld værd

Det er aldrig for sent at få nyt indhold i arbejdslivet. Undersøgelser viser, at seniorer er de mest stabile medarbejdere med færrest sygedage og størst erfaring.

Af Kristian Foss Brandt – ‘Det gode liv’ – tillæg i Politiken den 30.september 2014

Ældre mennesker, der har været et helt liv på arbejdsmarkedet, kan oplive at blive det svage led, hvis arbejdspladsen står over for fyringsrunder. Og hvis man først er blevet fyret, når man er oppe i den tredje alder, kan det være svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. Der er dog ingen grund til at begynde at trappe ned på ambitionerne selvom man er fyldt 60, mener Poul-Erik Tindbæk, der er chefkonsulent hos www.en3karriere.dk og holder foredrag og workshops for ældre med det formål at hjælpe dem videre i karrieren.

”Både arbejdsgiveren og seniorer ved, at de fortsat har rigtig meget at byde på, når de kommer op i alderen. De har overblik, er loyale og kvalitetsbevidste. Faktisk viser undersøgelser, at ældre generelt er lidt mere effektive og produktive end unge mennesker. De laver ikke så store fejl og ved, hvordan de skal løse opgaverne,” siger Poul-Erik Tindbæk.

Mens mænd og kvinder i Danmark lever henholdsvis seks år og fire år længere end i 1990, går de også senere på pension. I 2012 gik den gennemsnitlige dansker på pension, når han eller hun var 64,3 år gamle – ti år tidligere var tallet 63,1 år..

Poul-Erik Tindbæk er ikke i tvivl om, at mennesker i den tredje alder i højere grad er selvkørende og fortsat har masser at bidrage til samfundet med. Der er dog fortsat nogle normer og uskrevne regler på arbejdspladser rundt om i landet, der gør, at ældre bliver forment adgang til et forlænget arbejdsliv.

”Der er mange seniorer, som kan og vil arbejde mere. Men normerne på arbejdspladsen sætter en stopper for dem. Hvis det er normen i et firma at stoppe som 60-årig, så gør man det. Det samme gælder, hvis man bliver fyret og skal finde et nyt job. Jobcenteret og arbejdspladsen ved godt, at man ikke ansætter folk, der er oppe i alderen, da det har været normen i mange år,” siger Poul-Erik Tindbæk, der understreger, at det er blevet lidt bedre i dag, hvor han oplever at flere ældre kan bryde mønstret og finde job, når de er oppe i årene.

Paradigmeskifte

Det er langtfra alle mennesker, der kan finde ud af, at omstille sig til et liv, hvor det sociale liv på arbejdspladsen pludseligt forsvinder, og hvor man ikke har noget bestemt at stå op til. Alternativet med at nyde pensionistilværelsen, være sammen med børnebørnene eller rejse rundt i verden, er ikke så interessant, som den var før i tiden, mener Poul-Erik Tindbæk.

”Det er interessant for den enkelte at have et arbejde. Det er lig med gode kollegaer, gode opgaver og det giver fortsat en mening med tilværelsen. Der er sket et paradigmeskifte. I dag kan man godt tage et par år ekstra med gode kollegaer, med sejre og skuffelser på arbejdet, og samtidig have tid til at bygge huset færdigt, passe haven og være sammen med børnebørnene senere i livet,” siger Poul-Erik Tindbæk.

Arbejdet betyder meget for den enkeltes sundhed, og selv et deltidsarbejde kan have en meget positiv indflydelse på den ældres tilværelse. Flere forskere er da også enige om, at ensomhed er at sidestille med rygning, når man taler om faktorer, der kan berøre ens helbred i alvorlig grad.

”Det siger lidt om, at det er rigtig svært at miste sit arbejde og dermed sit netværk. Hvis du samtidig ikke har en partner eller meget familie, som du ser hele tiden, så går det hurtigt ned af bakke med dit helbred.

I sidste ende er det også et vigtigt parameter for mange ældre at få en bedre økonomi ud af det for dem selv til eftertiden. Men hvis samfundet formåede at omsætte de ældres kompetence til noget fornuftigt, kunne det komme alle parter til gode, mener Poul-Erik Tindbæk.

”Nogle af de mest højtkvalificerede går og laver ingenting. Det er virkelig uholdbart for samfundet. Folk er på toppen af deres ydeevne, og i stedet for at omsætte det til noget fornuftigt, lukker vi døren for dem. Samfundet kunne sagtens finde en måde at bruge disse ressoucer ordentligt,” siger Poul-Erik Tindbæk.

 

Permanent link til denne artikel: https://www.en3karriere.dk/den-tredje-alder-er-guld-vaerd/